تاثیر لورتا نوروفیدبک بر درد عضلانی
تاثیر لورتا نوروفیدبک بر درد عضلانی مزمن
2020-11-05
تأثیر rTMS خاطرات آزار دهنده
تأثیر rTMS بروی خاطرات آزار دهنده در گذشته
2020-12-06

تأثیر تمرینات نوروفیدبک در بیماران مبتلا به آسیب مغزی

آسیب مغزی دلیل اصلی مرگ و بازماندگان آن با معلولیت از اولویت‌های مهم بهداشت جهانی محسوب می شود. با توجه به دامنه متنوعی از معلولیتها و تاثیر آن بر بازماندگان آسیب مغزی نیاز به روشهای توانبخشی موثر در حال افزایش است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش نوروفیدبک در بیماران مبتلا به آسیب مغزی با شدت متوسط تا شدید برای نتایج بالینی و الکتروفیزیولوژیک آنها انجام شد.

مطالعه حاضر یک طرح آزمایشی طولی با یک مقایسه قبل و بعد بود در مجموع ۱۴ بیمار آسیب مغزی در یک دوره پس از آسیب بین ۳ ماه تا ۲ سال جذب شدن همه شرکت کنندگان طی ٢٠جلسه تمرینات نوروفیدبک eeg دریافت کردند. مقایسه مقدماتی پس از تمرینات نوروفیدبک در علائم پس از ضربه (pcs)و متغیرهای الکتروفیزیولوژیک انجام شد .نتیجه نشان دهنده کاهش قابل توجهی در شدت علائم پس از ضربه به دنبال تمرینات نوروفیدبک-eeg است.یک الگوی ثابت از کاهش امواج آهسته و نسبت دامنه موج سریع در بعد از تمرینات نوروفیدبک مشاهده شد اگرچه در تمام مناطق قابل توجه نبود.مطالعه حاضر تمرینات نوروفیدبک مبتنی بر eeg را به عنوان یک عامل موثر در بهبود PCS یا علائم پس از ضربه و عادی سازی qEEG در بیماران TBI آسیب مغزی پیشنهاد میکند،که دارای نتیجه ی تصمیم گیری بالینی EEG-NFT به عنوان یک گزینه مناسب برای بیماران TBI است.


بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *