لورتا نوروفیدبک

لورتا نوروفیدبک (Loreta Neurofeedback) ونوروفیدبک Brain Surfer جدیدترین نسل از روش نوروفیدبک می‌باشند که برای اولین بار در ایران در مرکز نوروتراپی آسایش در تبریز مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش، برخلاف نوروفیدبک سنتی که بازخورد تنها مبتنی بر فعالیت یک الکترود به شخص داده می‌شود، بازخورد مبتنی بر تعداد کانال‌های بیشتر (حداقل ۱۹ کانال) و مبتنی بر عملکرد عمقی قشر مغز می‌باشد. بنابراین درمان بسیار دقیق‌تر بوده و میزان اثرگذاری آن در مقایسه با نوروفیدبک معمولی بسیار بیشتر می‌باشد، همین عامل سبب می‌شود تا این روش در مقابل نوروفیدبک سنتی، اثر گذاری بسیار سریعتری داشته و معمولا تغییرات مورد نظر از همان جلسات ابتدایی در مراجع ایجاد می‌شود و که در نهایت سبب می‌شود تا درمان با جلسات کمتری در مقایسه با نوروفیدبک سنتی صورت پذیرد. علاوه بر این، به دلیل ناثیر عمقی و نقطه‌ای در این روش، اختلالات مورد نظر با دقت و کیفیت بیشتری درمان می‌شود.


نوع پیشرفته‌تر نوروفیدبک ۱۹ کاناله یا لورتا نوروفیدبک که جدیدترین از این نوع می‌باشد، Brain Surfer است. مکانیسم اثرگذاری این نوع نوروفیدبک مبتنی بر روش BCI (رابط مغز و رایانه) بوده و همچنین در این روش شبکه عمقی مبتنی بر اختلال که شامل چندین ناحیه عمقی و نیز ارتباطات عمقی بین نواحی می‌باشد، مورد هدف قرار می‌گیرد. مرکز نوروتراپی آسایش، تنها مرکز در ایران و شهر تبریز می‌باشد که از نوروفیدبک Brain Surfer به منظور درمان اختلالات اضطرابی، میگرن و اختلالات خواب استفاده می‌کند.