بهبود بازماندگان سکته مغزی
بهبود فعالیت های روزانه‌ی بازماندگان سکته مغزی 
2019-01-31
تشخیص افسردگی با استفاده از تست خون
تشخیص افسردگی با استفاده از آزمایش خون
2020-02-04

تأثیر محیط دو زبانه در رشد کودکان

بر طبق تحقیقات جدیدی که توسط دانشکده بهداشت دانشگاه York انجام شده است، رشد در خانه ای که در آن به دو زبان صحبت می شود دارای مزایای خاصی است که تاثیر آن را از شش ماهگی بر روی کودک می توان دید. در این مطالعه، نوزادانی که در معرض بیش از یک زبان قرار دارند، کنترل توجهی بیشتری را نسبت به نوزادانی که در معرض تنها یک زبان هستند، نشان می دهند. محققان می گویند این بدین معنی است که تأثیر محیط دو زبانه در رشد کودکان در هر مرحله از رشد آنها بسیار مهم بوده و مزایای شناختی دائمی آن بر روی کودکان مشهود خواهد بود.

یکی از محققان این پژوهش به نام آدلر اظهار دارد تمامی سیستم های سیستم پردازش مغز با مکانیسم توجه در ارتباط هستند. بنابراین زبان و همچنین اطلاعات بصری می توانند بر توسعه سیستم توجه تأثیر بگذارند.

محققان بیان می کنند نوزادانی که در محیط های دو زبانه رشد می کنند و تجربه حضور در یک محیط پیچیده را دارند که در آن نوزادان به طور همزمان دو زبان را پردازش و با آن درگیر می شوند ، در مقایسه با کودکانی که در محیط تک زبانه زندگی می کنند، کنترل توجه بیشتری دارند.

آدلر هم چنین اظهار می کند: “آنچه باعث پیچیدگی نتایج می شود این است که نوزادان مورد مطالعه هنوز صحبت نمی کنند و فقط صرفا در محیطی دو زبانه رشد می یابند. درواقع این همان چیزی است که بر عملکرد شناختی تاثیر می گذارد.”


منبع :

Kyle J. Comishen, Ellen Bialystok, Scott A. Adler. The impact of bilingual environments on selective attention in infancyDevelopmental Science, 2019; e12797 DOI:10.1111/desc.12797

بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *