بیوفیدبک تنفس
بیوفیدبک تنفس برای افسران پلیس در یک محیط مجازی استرس زا
2021-06-16
تشخیص افسردگی با EEG
تشخیص افسردگی با EEG
2021-07-07

تاثیر درمان نوروفیدبک بر حافظه کاری در کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری

کودکانی که در مهارت های علمی خواندن،نوشتن و یا ریاضی مشکل دارند به عنوان کودکان با اختلال یادگیری عنوان می شوند. این کودکان دارای الگوی EEG متفاوت با کودکان عادی هستند همچنین دارای ضعف در کارکردهای اجرایی از جمله حافظه کاری می باشند. در این مطالعه به بررسی درمان نوروفیدبک بر کودکان با اختلال یادگیری جهت بهبود الگوی EEG و عملکرد حافظه کاری پرداخته می شود.
تعداد ۱۸ کودک مبتلا به اختلالات یادگیری در پژوهش پیش رو شرکت کردند که در دو گروه ۱۰ و ۸ نفره تقسیم شدند. در ابتدا و انتهای درمان از تمام اعضای گروه آزمون حافظه کاری از نوع استنبرگ، به طور همزمان با EEG گرفته شد. گروه ۱۰ نفره به مدت ۳۰ جلسه از درمان نوروفیدبک برخوردار شدند و گروه ۸ نفره به مدت ۳۰ جلسه از دارونماها استفاده کردند.

با تحلیل تفاوت عملکردهای رفتاری و عملکرد حافظه کاری گروه ها قبل و بعد از درمان به این نتیجه دریافتند که کودکان با اختلالات یادگیری پس از دریافت درمان نوروفیدبک پاسخ سریعتر به آزمون حافظه کاری دادند و نیز الگوی EEG در آن ها بهبود پیداکرد. بنابراین طبق این یافته درمان نوروفیدبک باعث بهبود الگوی EEG و افزایش عملکرد حافظه کاری در کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری می شود.

مطالب مرتبط: نوروفیدبک ، اختلالات یادگیری ، تمرین مغز با نوروفیدبک برای آموزش رفتار


منبع :  Martínez-Briones, B.J.; Bosch-Bayard, J.; Biscay-Lirio, R.J.; Albarrán-Cárdenas, L.; Silva-Pereyra, J.; Fernández, T. Effects of Neurofeedback in the Working Memory of Children with Learning Disorders: An EEG Power-Spectrum Analysis. Preprints ۲۰۲۱, ۲۰۲۱۰۵۰۵۱۷ (doi: 10.20944/preprints202105.0517.v1).

بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *