تشخیص آلزایمر با ارزیابی شناختی در بزرگسالان
پیش بینی آلزایمر با ارزیابی شناختی در بزرگسالان
2021-08-08
کنترل هیجان
کنترل هیجان و تعدیل عصبی
2021-08-14

مقایسه اثر بخشی درمان نوروفیدبک و مداخلات حرکتی-ادراکی در توجه بینایی کودکان مبتلا به ADHD

اختلال ADHD یکی از شایعترین اختلالات روانپزشکی دوران کودکی است که با توجه ضعیف و متعاقباً ظرفیت یادگیری پایین تر در مقایسه با کودکان عادی مشخص می شود. هدف از این مطالعه مقایسه اثربخشی نوروفیدبک و تمرینات ادراکی- حرکتی به عنوان دو روش درمانی غیر دارویی متداول بر توجه بینایی بود.
۴۰ کودک ۵تا ۱۲ سال مبتلا به ADHD به طور تصادفی در دو گروه درمانی نوروفیدبک و تمرینات ادراکی-حرکتی قرار گرفتند. توجه بینایی و مهارت حرکتی به ترتیب با آزمون (CPT) و آزمون (BOT) قبل و بعد از درمان ارزیابی شدند.

با توجه به اندازه گیری های مکرر از نتایج بدست آمده، هر دو گروه در سه بخش از آزمون CPT مربوط به توجه که شامل زمان واکنش، حذف و خطا است، بهبود معنی داری نشان دادند ولی تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت بنابراین می توان نتیجه گرفت هر دو درمان نوروفیدبک و تمرینات ادراکی-حرکتی به طور مشابه درافزایش توجه بینایی کودکان ADHD موثر هستند.

مطالب مرتبط: رابطه مستقیم افسردگی و ADHD ، درمان کودکان مبتلا به ADHD با tDCS

منبع : Ostrand, R., & Gunstad, J. (2021). Using Automatic Assessment of Speech Production to Predict Current and Future Cognitive Function in Older Adults. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology۳۴(۵), ۳۵۷–۳۶۹٫

بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *