درمان MS با بازتوانی شناختی
تأثیر بازتوانی شناختی بر MS
2020-05-03
درمان حافظه کودکان adhd با نوروفیدبک
درمان حافظه کودکان مبتلا به ADHD با نوروفیدبک
2020-05-28

اثر توانبخشی شناختی بر عملکرد شناختی افراد بهبود یافته سرطانی

توانبخشی شناختی برای اختلالات شناختی پس از درمان سرطان:

پژوهشگران در سمینار انکولوژی به ارائه مروری بر رویکردهای توانبخشی شناختی(CRT) برای اختلال عملکرد شناختی پس از سرطان و درمان آن که به بررسی و ترکیب مقالات تجربی پرداخته اند. رویکردهای توانبخشی شناختی ، از جمله رفتار درمانی شناختی و تمرینات مربوطه ، برای عملکردهای اسیب دیده شناختی ، نتایج رضایت بخش و امیدوار کننده برای شرکت کنندگان و بازماندگان سرطان نشان داده است. افراد سرطانی پس از درمان  از جمله علائم زیادی از اختلالات شناختی، را تحمل می کنند. اختلال شناختی، به عنوان تغییرات شناختی تعریف شده است که بر فرایندهای ذهنی بالاتر در یک یا چند حوزه شناختی تأثیر منفی می گذارد، از جمله حوزه ها می توان به توجه و تمرکز ، یادگیری و حافظه ، سرعت پردازش اطلاعات ، مهارت دیداری فضایی ، زبان و کارکرد اجرایی اشاره کرد.

زندگی افراد بعد از درمان سرطان

 محققان خاطرنشان کردند که بازماندگان سرطان علاوه بر اختلال شناختی، تعاملات اجتماعی ، توانایی کار ،و همچنین کیفیت زندگی ضعیف تر مرتبط با سلامتی خبر می دهند. بنابراین،با توجه به ماهیت ناتوان کننده و اثرات منفی بالقوه طولانی مدت سرطان و اختلال شناختی مرتبط با درمان سرطان ، شناسایی گزینه های درمانی مؤثر ضروری است.

پس از بررسی مروری مقالات به این نتیجه رسیدند که دستورالعمل توانبخشی شناختی را به عنوان یک مداخله در خط اول برای رفع اختلال شناختی در بازماندگان سرطان معرفی می کند. توانبخشی شناختی شامل مداخلات رفتاری است که نشان داده شده نه تنها عملکرد شناختی را بهبود می بخشد ، بلکه شامل رفتارهای دستیابی به هدف ، خودکارآمدی ، تقویت حافظه و تکنیک های حل مسئله در بیماران آسیب دیدگی مغزی می‌شود. رویکرد های توانبخشی شناختی شامل برنامه های تمرینات شناختی یا آموزش مغز و مواردی است که از آموزش استراتژی استفاده می کنند، همچنین به عنوان درمان شناختی رفتاری شناخته شده است. از مدتها قبل از درمان توانبخشی شناختی برای رفع اختلال شناختی در افراد دارای آسیب شناختی استفاده شده است. با این حال ، در مورد اثربخشی رویکردهای توانبخشی شناختی در بازماندگان سرطان شناخته شده است.

بنابراین ، هدف از این بررسی یکپارچه ارائه یک مرور کلی از رویکردهای توانبخشی شناختی برای عملکرد شناختی پس از سرطان و درمان سرطان است. پس از بررسی ها نتایج نشان می دهد که بازتوانی شناختی به عنوان یک درمان موثر برای بهبود عملکردهای شناختی و مولفه های رفتاری در افراد مبتلا به سرطان می‌باشد.


منبع : Von Ah, D., & Crouch, A. (2020, January). Cognitive Rehabilitation for Cognitive Dysfunction after Cancer and Cancer Treatment: Implications for Nursing Practice. In Seminars in Oncology Nursing (p. 150977). WB Saunders.

بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *