تأثیر rTMS خاطرات آزار دهنده
تأثیر rTMS بروی خاطرات آزار دهنده در گذشته
2020-12-06
درمان وزوز گوش با tDCS
درمان وزوز گوش با تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای
2021-01-27

تأثیر بیوفیدبک EMG بر عملکردهای اندام تحتانی در بیماران همی پلژی( فلج یک سمت بدن)

فلج یک سمت(همی پلژی) بدن یعنی دست و پا و نیمی از تنه در یک طرف بدن در اکثر بیماران دچار CVA مشاهده میشود. همی پلژی معمولا به علت آسیب دیدن سلول های مغز ایجاد میشود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر بیوفیدبک EMG در درمان فلج مچ پا که جابجایی را در بیماران حادثه عروق مغزی(هموگلژی) دچار مشکل می‌کند، است. انجمن علوم اعصاب بلژیک، به بررسی اثر بخشی بیوفیدبک EMG در اندام تحتانی بیماران دچار CVA (سکته مغزی) پرداختند.

روش پژوهش روی ۴۰ نفر از بیماران مبتلا به CVA بود که درمان ۵ روز درهفته و به مدت ۳ هفته اعمال شد. پس از درمان همه بیماران مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج نشان می دهد که بهبود قابل توجهی در بیمارانی که این درمان را دریافت کرده بودند، مشاهده شد. هم چنین اسپاستیسیته و فعالیت الکتریکی عضلات در این بیماران تغییرات قابل توجهی را نشان داد. این مطالعه نشان می دهد علاوه بر توانبخشی مرسوم، بیماران همی پلژی با مشکل راه رفتن به دلیل کمبود خم شدن مچ پا بهبود یافته است.  بنابراین از درمان بیوفیدبک EMG همراه با توانبخشی در بیماران مبتلا به CVA میتواند در بهبودی مشکلات همی پلژی این بیماران کمک کند.


منبع : Sürücü, G. D., & Tezen, Ö. (۲۰۲۰). The effect of EMG biofeedback on lower extremity functions in hemiplegic patients. Acta Neurologica Belgica, 1-6.

بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *