بررسی علائم جدید بیماری آلزایمر
بررسی علائم جدید بیماری آلزایمر
2021-02-04
روش جدید پیش بینی افت عملکرد های شناختی
روش جدید برای پیش بینی ریسک افت عملکرد شناختی
2021-02-18

تأثیر بیوفیدبک در درمان درد مداوم مچ دست و بازو در نوجوانان:

بیوفیدبک یک تکنیک خودتنظیمی است که در آن بیماران یاد می گیرند آنچه را که قبلاً تصور می شد فرآیندهای غیر ارادی بدن است، کنترل کنند. بیوفیدبک روش نوین درمانی است که با به کارگیری ابزارهای الکترونیکی، اطلاعات مربوط به فعالیت سیستم خود مختار بدن را  پردازش کرده و در قالب فیدبک صوتی و دیداری به فرد می دهد. در این روش حسگرهای غیر تهاجمی مانند چسب ثبت نوار قلبی به بدن فرد وصل شده و فرد با به دست آوردن اطلاعات لازم در مورد بدن خود کنترل ارادی نسبت به آنها پیدا می کند.

محققین دانشگاه واشنگتن به بررسی نمونه ای از نوجوانان مبتلا به درد مداوم، غیر اختصاصی مچ دست و بازو برای ارزیابی اینکه آیا بیوفیدبک می تواند علائم را بهبود بخشد، پرداختند. پژوهش حاضر روی شانزده مراجع که دارای معیارهای ورود بودند، انجام شد. نتایج بهبودی در اکثر مراجعین را نشان داد. همچنین محققین بیان کرده اند که به نظر می رسد ارتباطی بین اضطراب و افسردگی زمینه ای با درد جسمانی وجود داشته باشد. بنابراین بیوفیدبک می تواند روش درمانی مناسب برای کاهش درد های جسمانی باشد.


منبع : Folchert, M., Breuner, C., & Steinman, S. (2020). Impact of Biofeedback in the Treatment of Nonspecific Persistent Wrist and Forearm Pain in Adolescents. The Journal of Hand Surgery

بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *