اثر tdcs بر دو قطبی
اثرات عصب شناختی روش درمانی tdcs در اختلال دو قطبی و افسردگی
2020-07-06
درمان درد های مزمن با نورورفیدبک
درمان درد های مزمن با نوروفیدبک
2020-07-21

آیا آنها مرا دوست خواهند داشت؟ 

ترس از ارزیابی منفی اجتماعی علائم اصلی اختلال اضطراب اجتماعی است. اختلال اضطراب اجتماعی زنان با یک دوره مزمن می تواند پیش آگهی سایر اختلالات روانپزشکی دیگر مانند افسردگی ، سوء مصرف مواد و … باشد. نتایج پژوهش ها براساس مدل های نظری مشخص کردند که افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی سوگیری هایی در پردازش اطلاعات دارند که این امر به حفظ اضطراب اجتماعی آنها کمک می کنداین مدل نظری  به طور کلی نشان می دهد که افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی افکار منفی بیشتری دارند، در موقعیت های اجتماعی خود ارزیابی منفی بیشتری می کنند، ملاک ارزیابی عملکرد خود را قضاوت دیگران می دانند، استانداردهای کمال گرایانه بیشتری در محیط های اجتماعی دارند، هزینه پیامدهای منفی را بیش برآورد می کنند و سوگیری منفی نسبت به تهدیدهای اجتماعی دارند.

اضطراب اجتماعی زنان

هدف تحقیق حاضر ارائه یک بررسی دقیق از رفتار ، و همچنین پاسخ های الکتروکورتیکال به پردازش بازخورد ارزیابی اجتماعی در زنان مضطرب اجتماعی در مقابل زنان مضطرب غیر اجتماعی بود. از نظر رفتاری ، مشاهده شد که قبل از انجام کار ، زنان مضطرب غیر اجتماعی نسبت به زنان مضطرب اجتماعی نسبت به ارزیابی اجتماعی توسط همسالان خوشبین تر بودند . به طوری که بخش قابل توجهی از انتظارات بازخورد مثبت در زنان مضطرب غیر اجتماعی نشان داده شد . در تحقیق حاضر نتایج بررسی ها نشان می دهد که شرکت کنندگان مضطرب اجتماعی معتقد بودند که نسبت به شرکت کنندگان مضطرب غیر اجتماعی بازخورد پذیرش اجتماعی کمتری دریافت می کنند.

نتایج EEG نشان داد که بازخورد رد اجتماعی غیر منتظره باعث افزایش قابل توجهی در قدرت تتا (۴-۸ هرتز) نسبت به سایر شرایط بازخورد شد. این پاسخ تتا فقط در افراد مضطرب غیر اجتماعی مشاهده شد. علاوه بر این ، یافته های حاضر نقش عملکردی را برای پویایی نوسانات تتا در پردازش نشانه هایی که تهدید ارزیابی اجتماعی را منتقل می کند ، برجسته می کند ، و این مکانیسم نظارت بر تهدید اجتماعی در زنان مضطرب اجتماعی حساسیت کمتری را منعکس می کند.


بیشتر بدانید

1 دیدگاه

  1. Robin Fauteux گفت:

    I’m grateful for the practical advice you’ve shared based on your experiences.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *