ارزیابی کارکردهای شناختی

موضوعاتی ازاین قبیل که انسان چگونه و با چه ساختاری به درک، تشخیص و حل مسئله می‌پردازد و این که ذهن چگونه اطلاعات دریافتی از محیط خارج (مانند اطلاعات بینایی یا شنوایی) را درک می‌کند و یا اینکه حافظه انسان چگونه عمل می‌کند و چه ساختاری دارد، از عمده مسائل مهم و قابل بررسی در حوزه علوم شناختی می‌باشد. محققین روانشناسی شناختی به ذهن همچون دستگاه پردازشگر اطلاعات می‌نگرند و رویکرد آنان به مطالعه مغز و ذهن برپایه تشابه عملکرد مغز با رایانه است.

فرایندهایی چون تمرکز، توجه، برنامه‌ریزی، کنترل افکار و رفتار، سازماندهی استدلال و حافظه که خواستگاه تمامی آنها، مغز است از جمله کارکردهای شناختی هستند که انسان به واسطه این فرایندها می‌تواند فعالیت‌های هوشمندانه داشته باشد. “گاتری” در پژوهشی که در سال ۲۰۰۹ انجام داد وظایفی را به شرح ذیل برای عملکرد مغز مطرح کرد:

 

 

  • کنترل و هماهنگی رفتار
  • برنامه‌ریزی اهداف
  • نظارت بر رفتار خود
  • بازداری پاسخ نابجا
  • انعظاف پذیری و جهت گیری رفتار آینده
  • انجام امور به طور موفقیت آمیز در زندگی روزمره

 

 

در ارزیابی شناختی با استفاده از ابزارهایی از قبیل نقشه مغزی، آزمون‌های کامپیوتری و یا قلم کاغذی به بررسی ابعاد مختلف کارکردهای اجرایی و عملکردی مغز پرداخته می‌شود. از طریق این ارزیابی جامع است که می‌توان به دلایل مشکلات و اختلالات عملکردی مغز پی برد، و برنامه‌هایی دقیق برای ارتقاء عملکرد و یا بهبود اختلالات مختلف بصورت ثمربخش ارائه داد.

گروه نوروتراپی آسایش با جمع آوری و بکارگیری جدید ترین ابزارهای سنجش و ارزیابی، خدمات ارزیابی شناختی را در بالاترین سطح ارائه می دهد.