اختلالات یادگیری

هر اختلالی که در آن موفقیت تحصیلی فرد با توجه به سن و آموزش و هوش، براساس آزمون‌های معیار خواندن و نوشتن و محاسبه از آنچه انتظار می‌رود بسیار کمتر باشد، اختلال یادگیری توصیف می‌شود.

ناتوانی‌های یادگیری مفهومی چندرشته‌ای است و پیوند میان کارشناسان رشته‌های گوناگون در این امر باید برقرار باشد.

۱) عوامل آموزشی

۱- تدریس ناکافی و ناصحیح به کودکان

۲- عدم فراگیری معلم از مهارت‌های لازم جهت تدریس درسهای پایه در مدارس

۳- توقعات بیش از اندازه بالا یا بسیار پایین معلمان

۴- برنامه ریزی و طرح برنامهٔ آموزشی ضعیف

۵- عدم فعالیتهای برانگیزنده

۶- تدریس عملی نادرست

۷- عدم آموزش مهارت‌های اجتماعی، یادگیری و حرکتی و جسمی و عدم پرداختن به یادگیری‌های زبان شفاهی

۸- استفاده نادرست از روشها و مداد و برنامه درسی

۲) عوامل محیطی

عوامل محیطی بسیاری وجود د دارد که می‌تواند به پیچیدگی ناتوانی‌های یادگیری بیفزاید و حتی شاید سبب ساز آن باشد.

-تغذیه، بهداشت، تندرستی

-انگیزش ضعیف توجه ناکافی و ضعف در انجام کار بر اثر گرسنگی و وجود رنگ‌ها و مزه‌های مصنوعی در غذاها طبق نظر فاین گولد روی تحرک بیش از حد کودک مؤثر است.

-سرماخوردگی مزمن، مشکلات تنفسی، آلرژیها و … در ناتوانی یادگیری کودک مؤثر است.

-سقوط، آسیب دیدگی مغزی، ضربه وارد به سر و … در ناتوانی یادگیری مؤثر است.

-تحریک حسی

– تحریک زبانی

– رشد اجتماعی و عاطفی

۳) عوامل روانی

۴) عوامل ژنتیکی

۵) عوامل بیوشیمیایی

۶)تاخیر رشد

۷) نقص جزیی در کار مغز

 

اولین و مهمترین قدم برای اصلاح اختلالات یادگیری تشخیص صحیح نوع و شدت این اختلال می باشد.متخصصین گروه نوروتراپی آسایش در ابتدا با استفاده از مصاحبه بالینی و آزمونهای تشخیصی به بررسی همه جانبه فرد می پردازند.سپس متناسب با مشکل و ویژگیهای هر کودک مسیر بهبودی مختص او را طراحی و اجرا می کنند.

استفاده از نوروفیدبک و توانبخشی شناختی در کنار کاردرمانی و بازی درمانی در بهبود این اختلال نقش مهمی ایفا می کند.